Een jongen van 14 is in 2019 in de zomervakantie verhuist van zijn moeder naar zijn oma. Hij was niet bekend in de omgeving waar hij kwam te wonen en moest zijn netwerk opnieuw opbouwen. 

Enkele maanden na zijn verhuizing kon hij beginnen op zijn nieuwe school. Hij is niet veel later gestart met voetballen bij een voetbalvereniging. Hij heeft hier enkele contacten opgedaan. Toen dit eigenlijk net van de grond gekomen was zijn er maatregelen genomen die maakte dat de scholen, maar ook de sportverenigingen dicht gingen en zodoende mocht hij niet meer naar school toe en werden ook de trainingen en wedstrijden bij het voetbal verboden. De schaarse banden die hij gelegd had, waren nog niet bestendig en verdwenen weer.  

Het is een jongen die zich gedurende de dag vrijwel uitsluitend bezighoudt met de verschillende beeldschermactiviteiten die hij heeft. Op deze wijze heeft hij contact met anderen, maar van menselijk verbinden is geen sprake. Hij had school en sport hier echt voor nodig. Dit was nu niet meer mogelijk. 

Gedurende zijn dagen tijdens de periode dat de scholen gesloten waren en hij niet mocht sporten bij de voetbalvereniging bewoog hij zich van zijn bed, naar de tafel en soms de TV, een enkele keer naar de wc of de keuken om in de avond weer naar bed te gaan. School, in de vorm van fysiek onderwijs en sport had hij nodig om in beweging te blijven. Doordat dit tijdelijk stop werd gezet kwam hij vrijwel niet meer in beweging, wat maakte dat zijn conditie verminderde en hij zienderogen dikker werd. De drempel naar bewegen werd ook groter voor hem. De spaarzame momenten dat hij in beweging kwam klaagde hij erna over spierpijn en moeheid. Inmiddels heeft hij weer vaker fysiek onderwijs en mag er ook weer gevoetbald worden. Het klagen rondom het bewegen is verdwenen en hij is fitter en gezonder. 

De gezondheid van jongeren zoals bijvoorbeeld hierboven beschreven is er het afgelopen jaar slechter op geworden. Dat is jammer en onnodig. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat ook hun belang besproken en meegenomen wordt in besluitvorming? Het gaat namelijk niet alleen om de korte, maar vooral ook de lange termijn.