Een jongen van 14 woonachtig bij zijn opa en oma die zijn vrije tijd voornamelijk vult met gamen liep tegen inactiviteit aan door het ontbreken van school. Voor de gedwongen sluiting van de scholen fietste hij elke dag naar school toe. Dit was de basisbeweging die hij had. Het hebben van online les maakte ook dat hij zich moeilijk kon concentreren op zijn schoolwerk en niet de gepaste begeleiding kreeg die hij nodig had om zijn schoolniveau vast te houden. In januari 2020 heeft deze jongen zelf, onder het mom van de smoes dat zijn opa en oma in de zorg werken, aangegeven dat hij naar school moest en dat onderwijs nodig had. Zijn school haalde de hulpvraag eruit en heeft hem toen weer dagelijks fysiek onderwijs geboden. Hierdoor zijn zijn cijfers er weer op vooruit gegaan, maar het is de vraag of hij dit schooljaar nog gaat halen, over moet doen of dat hij een niveau lager onderwijs moet gaan volgen. 

De spanningen in dit gezin liepen gedurende de beperkende maatregelen ook op. Zijn oma is altijd thuis en hij was dat ook. Opa werkte nog enkele dagen per week. Tussen oma en de jongen ontstond steeds meer frictie. De jongen is het afgelopen jaar gaan puberen en is daarbij bezig met het ontwikkelen van zijn eigen identiteit. Dit komt tot uiting in het hebben van zijn eigen voorkeuren wat betreft muziek, maar ook vrije tijdsbesteding en omgangsvormen. Deze staan haaks op wat opa en oma acceptabel vinden. Doordat oma en de jongen beide continu in elkaars omgeving waren was het voor oma lastig om duidelijk grenzen aan te blijven geven, maar de jongen ook de ruimte te geven zichzelf te zijn en voor de jongen was het lastig om een moment te ervaren dat oma (of opa) er niet bovenop zat. Omgang met leeftijdsgenoten zou ook deze jongen goed doen, daarbij tijd weg van huis zonder dat hij de hele tijd in de gaten gehouden wordt. Dat hij weer naar school kon en mocht gaf beide hierin al weer meer lucht.

School is meer dan alleen een plek waar onderwijs gegeven wordt. School is een plek waar kinderen leren om met andere kinderen om te gaan, waar ze zich sociale waarden eigen maken. School is ook een plek weg van huis. In een situatie zoals hierboven beschreven maakt school dat het ook in het gezin beter verloopt doordat opvoeders en kinderen wat lucht krijgen. School maakt opvoeding een gedeelde taak die in situaties erg helpend kan zijn. Fysiek onderwijs maakt daarbij dat het kind ervoor in beweging moet komen wat een positieve uitwerking heeft op de gezondheid.