artikel 3, lid 1 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.”

 

Er is veel te doen rondom het vaccineren van jongeren. Voor sommige ouders een lastig dilemma. Wat doe je als je kind een vaccinatie wil en jij denkt…. “liever (nog even) niet” De medewerkers...

Pol van de week

Jongeren lopen door het covid beleid ontwikkelingsschade op